Voorwaarden - © Schoorlvakantiehuisjes.nl
Onze voorwaarden gelden voor overeenkomsten die per post, fax of internet afgesloten worden.

ARTIKEL 1 Algemeen

Omtrent uw verblijf in de bungalow die u met deze overeenkomst gehuurd heeft, zijn de volgende regels opgesteld:

ARTIKEL 2 Aansprakelijkheid

ARTIKEL 3 Onderhoud en aanleg
De familie E. Wegman is verantwoordelijk voor het aanleg en onderhoud van voorzieningen van de bungalow.

ARTIKEL 4 Annulering
Tot 30 dagen voor aanvang van de huurperiode kun je binnen 10 dagen na de boekdatum zonder kosten annuleren.

Bij een annulering
1 binnen 30 tot 60 dagen voor aanvangsdatum zal er 10% restitutie plaatsvinden.
2 binnen 60 tot 90 dagen voor aanvangsdatum zal er 25% restitutie plaatsvinden.
3 binnen 90 tot 120 dagen voor aanvangsdatum zal er 35% restitutie plaatsvinden.
4 vanaf 120 dagen voor aanvangsdatum zal er 50% restitutie plaatsvinden.

Het is niet toegestaan om bij een annulering de bungalow onder te verhuren, zonder dat daarvoor toestemming door de familie E. Wegman is verleend. Indien u een annulering plaatst heeft u geen recht meer op gebruik van de bungalow en zal de bungalow door de familie E. Wegman opnieuw te huur worden aangeboden.

Indien het door bijzondere omstandigheden (zoals brand/stormschade) niet verantwoord is de bungalow te bewonen, kan de familie E. Wegman deze overeenkomst annuleren en is E. Wegman niet aansprakelijk te stellen voor andere kosten dan de restitutie van het volledige bedrag van deze overeenkomst.

ARTIKEL 5 Tussentijdse opzegging / ontruiming
Indien de huurder, familie, logés of gasten ondanks voorafgaande waarschuwing de verplichtingen uit deze overeenkomst of de gedragsregels niet nakomt kan de familie E. Wegman terstond de overeenkomst opzeggen. De recreant dient dan direct de bungalow te ontruimen en het terrein te verlaten.

Indien de recreant nalaat de bungalow te ontruimen en het terrein te verlaten is de familie E. Wegman gerechtigd op kosten van de recreant de bungalow te ontruimen en een verwijdering van het terrein te laten plaatsvinden.

ARTIKEL 6 Incassokosten
Ten laste van de huurder respectievelijk de familie E. Wegman komen de door de ondernemer respectievelijk huurder in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, kan na een schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende deel in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 7 Huisdieren
Het is niet toegestaan huisdieren in de bungalow of op het terrein te houden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend.